Invigning av Naturstigen – Livsuniversitetet i Mälby