ÄLSKADE VÄDDÖ 2021 byter format till A4

Vårt koncept är att göra om tidigare broschyr ”Älskade Väddö” till A4 format med lägre produktionskostnad och med bibehållen mix av redaktionell text och annonser. Temat blir ”Väddö ett paradis med aktiviteter och upplevelser för alla-året runt”
Broschyren kommer att omfatta 32 sidor inkl. omslag och trycks upp i 35.000 ex. Distributionen blir 10.000 ex som bladas in och distribueras av Norrtälje tidning. Vidare kommer 10.000 lösa ex att finnas tillgängligt för annonsörer samt finnas på olika platser i i vårt område. Utanför kommunen har vi planerat att 15.000 ex distribueras via direktreklam till hushåll i nordöstra Stockholm.

ANNONSFORMAT OCH PRISLISTA - Älskade Väddö 2021