ANNONSFORMAT OCH PRISLISTA - Älskade Väddö 2020

Modulerna namnges enligt följande: [M1] [M2] [M2L] [M3] [M3L] [M-halvsida] [M-halvsida-L] [M-helsida] [M-uppslag]

Färdigt annonsunderlag senast 28 februari 2020. Som bekräftelse på bokad annonsplats erhåller ni en faktura på beloppet. Broschyren kommer ut i april/maj.