Kontakt

Bakom hemsidan Väddöbygden står

Väddö Turistråd

Väddö Turistråd är en ideell organisation med syfte att utveckla besöksnäringen i Väddöbygden med omgivningar. Arbetet består bla i att årligen ge ut Väddö Turistbroschyr, samarbeta med andra lokala föreningar, genomföra turistiska evenemang, vara kontaktorgan mot kommuner och andra offentliga och privata aktörer i branschen, med mera. Turistrådet utser årets turistföretag och ger eventuellt hedersomnämnande.
Kontakt: Stig Nyström, ordförande, stig@rospigg.se
Väddö Turistråd, Grisslehamnsvägen 297, 760 40 Väddö

Väddö Köpmannagrupp

Väddö Köpmannagrupp är en förening där företag som säljer varor och tjänster är medlemmar. Vi jobbar med gemensam marknadsföring och gemensamma evenemang samt stöttar och deltar i evenemang i Väddöbygden. Vi har medlemsmöten första fredagen i månaden där finns möjlighet att utbyta information som rör vår vardag, och resonera med kollegor om hur vi kan utveckla våra butiker så att vi tillsammans blir ett attraktivt köpcentrum.
Kontakt: Ulrika Hilmersson  0176-50811, ulrika@elmstajarn.se

VäddöOrternas FöretagarFörening

VäddöOrternas FöretagarFörening består av drygt 70 medlemmar.
Föreningen arbetar aktivt med lokala frågor som främjar både näringslivsverksamheten, skolan och orten, för att både företaget och företagaren skall ha en trivsam och naturskön miljö.
Kontakt: Petra Hörner info@pappersstugan.com

Väddöbygden ideell förening, VBIF

Hos oss kan alla vara med!
Har du bra idéer eller vill vara med och jobba FÖR Väddöbygden så är  du välkommen. Inga avgifter eller medlemsregister. Kontakta gärna någon i styrelsen-sedan är det bara att ”haka på”!
Kontakt: Mats Ryderborn mats.ryderborn@supermarket.ica.se

Framtid Älmsta

I Framtid Älmsta arbetar vi med ett antal projekt. Här följer några exempel:

  • I sommar kommer vi tillsammans med Roslagens Naturskyddsförening och Bike & Hike Roslagen att arrangera en cykeldag under rubriken ”Norrtälje cyklar”. Den dagen uppmanar vi alla Norrtäljebor att gå man ur huse och sittande på sina cyklar ta våra vägar i anspråk. Tanken är också att genom samarbete med caféer och restauranger runt om i vår kommun ordna mötesplatser dit cyklisterna kan ställa sin kosa.
  • Mot slutet av sommaren kommer vi att åter arrangera ”Älmstadalen” (ett Almedalen i miniatyr) i Elmsta Park – en eftermiddag där de politiska partiernas främsta företrädare i Norrtälje får berätta vad de gjort sedan senaste valet och vad de vill åstadkomma fram till nästa val. Underhållning, förplägnad och vackert väder kommer att göra detta till en folkfest.
  • Vi fortsätter att uppvakta Försvarshögkvarteret, Länsstyrelsen och kommunen när det gäller samrådsområdet kring Väddö skjutfält i syfte att minska områdets omfattning och få lättnader i de restriktioner som gäller inom området.Uppföljning av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 76/283 är en annan viktig uppgift. Det gäller att se till att det som föreslås i studien också blir verklighet – bland annat cykelvägen från Älmsta till Mälbybadet. Vi bevakar och trycker på.
  • Tillsammans med Väddö Kanalvänner och Sjöfartsverket har vi besiktigat träden utmed Väddö kanal. Det är många träd som måste tas ner innan de faller i huvudet på någon. Vi förutsätter att detta kommer att ske under 2016. Fortsatt bevakning av frågan krävs.
  • Tillsammans med Väddöbygden Ideell Förening fortsätter vi arbetet med att få till gångbrygga och belysning längs kanalen.
  • Några andra saker som vi kommer att jobba med är ny detaljplan för Älmsta centrum, skolorna på Väddö, väderskydd vid busshållplatsen vid industriområdet och skyltning av återvinningsstationen.Läs mer om vad Framtid Älmsta gör här
    Kontakt: Gösta Krön, ordförande 070-352 00 03
    gosta.kron@kronstradgard.se

För att bli medlem i Framtid Älmsta Ideell Förening betalar du in medlemsavgiften 100:- på föreningens bankgiro 634-6977. Ange från vem pengarna kommer och skicka adress, telefonnummer och e-postadress till rune.n.karlsson@telia.com Anmäl dig nu! Om vi är många kommer vi att kunna åstadkomma mer!