Inspiration Väddö Mod, Mål & Mening – Väddö Folkhögskola