Kanalparken

Kanalparken är en trivsam oas på fastlandssidan och är en värdefull del tillsammans med bygdens övriga utbud. Projektet inleddes med att tillfråga ett 40-tal markägare och intressenter, som alla gav sitt godkännande. I december 2019 påbörjades röjning av träd, sly och vass. Ett mindre antal björkar har sparats vilket förstärkt känslan med
de belysningsstolpar som inramar parken. Parken har en mjuk ondulering och på den del som bestod av ett kärr är en damm anlagd. För att öka tillgängligheten har parken fullbordats med gångvägar, bänkar och två broar.
20200821_080310

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: