Kanalparken

Kanalparken blir det officiella namnet på det pågående  projektet i VBIF regi. Parken som ligger i slutet av Värdshusvägen i Älmsta ner mot kanalen kommer bestå i huvudsak av gräsytor, träd och en damm. Hela området inramas av dom nya belysningsstolparna med björktema som är under uppstart. Projektet som påbörjades vid årsskiftet har som mål att
vara helt färdigt under våren 2021.
 
Smultronställe, ja om ni trycker det passar redan innan det är helt färdigt.

 

20200821_080310

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: