ANNONSERA ETT EVENEMANG PÅ GRV / GRISSLEHAMN.SE, ROSLAGSAPPEN, VADDOBYGDEN.SE

Annonsera ditt kommande evenemang helt utan kostnad. Efter ifyllt formulär, postas anmälan direkt till 3 digitala eventkalendrar tillhörande: roslagsappen, grisslehamn.se, vaddobygden.se

Innan du börjar fylla i formuläret, läs igenom ALLMÄNNA VILLKOR, se nedan

1. Ditt evenemang måste äga rum i ROSLAGEN och anmälan kommer direkt ifrån dig arrangören.

2. Din postade anmälan går till 3 digitala eventkalendrar tillhörande: roslagsappen, grisslehamn.se, vaddobygden.se, varje respektive redaktör oberoende av varandra förbehåller sig rätten att besluta vad som ska publiceras eller ej.

3. Varje arrangör tar ansvar för sitt innehåll av inskickat material till RGV

4. Redaktörerna förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text.

5. Bilden ska vara sparad i JPG eller PNG -format. Bilden får ej innehålla logotyper eller texter alltså inga färdiga bild affischer! Du/ni/arrangör försäkrar att den bifogade bilden ej strider mot någon annans upphovsrätt.

5. Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper.

6. Ett evenemang är en tillställning som arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat till skillnad från löpande verksamhet. Exempel: en handlare som håller öppet varje helg är inte ett evenemang men om ett jippo hålls ett speciellt datum godkänns det som evenemang. Evenemanget ska alltså vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och slutdatum.

7. Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till. d.v.s arrangören får inte utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis etnisk tillhörighet, ålder, kön och trosuppfattning.

8. RGV / roslagsappen, grisslehamn.se, vaddobygden.se, avgör oberoende av varandra om evenemanget bryter mot någon punkt i denna policy och därför väljer att inte publicera evenemanget.

9. GDPR Du/ni/arrangör ger ert tillstånd att lagra och publicera inskickat material i eventkalendrar tillhörande: roslagsappen, grisslehamn.se, vaddobygden.se samt använda information för att kunna kontakta mig.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Max 3 filer, Max 2mb/fil, Endast dessa filformat tillåtna .jpg, .png, .pdf