Väddö gångbrygga

2017 invigdes Väddö Gångbrygga. Ett projekt som till största delen finansierats med hjälp av lokala företag, fast- och sommarboende och Roslagens Sparbank.

Köp en planka, med ditt namn 500kr/st!
Swisha till 1230009563. Skriv: Förnam, Efternamn, Ort, tel.nr och epost. Självklart kan ni även välja att skriva familjenamn och ort. Eller vad ni vill… Går även bra att betala till Bankgiro 5644-3732. Om ni har särskilda önskemål om var ni vill ha er planka/plankor så skicka dem gärna till gangbrygga@vaddobygden.se

OBS! Under september-april monteras ej nya skyltar.
Önskar man en skylt monterad i maj rekommenderar vi inbetalning i början av april.


Väddöbygden ideell förening

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: