Bygdegårdsföreningen Nyby kapell

Nyby Bygdegård är en ideell förening som bildades 2008 då vi fick ta över Nyby kapell från dåvarande Estuna-Söderbykarls församling. Huset är från 1910 men renoverades och byggdes till 2010 och är nu fullt modernt och har plats för ett 60-tal personer.

Förutom uthyrning till olika ändamål är föreningen mycket aktiv med många egna aktiviteter, särskilt sommartid då befolkningen i närområdet mångdubblas. Besök gärna vår hemsida på www.nybybygdegard.se eller Facebook-gruppen “Nyby – en aktiv by i Roslagen”.

 

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: