Väddö Hembygds- och fornminnesförening

Väddö Hembygds- och fornminnesförening har till syfte att stärka och utveckla hembygdsintresset inom Väddö socken. Detta vill den göra dels genom upplysningsverksamhet, dels genom att vårda hembygdsgården Kista med dess byggnader och markarealer, dels genom att uppsamla och tillvarata gamla kulturföremål. I samma syfte vill föreningen, i samarbete med andra inom socknen verksamma ideella föreningar, arbeta för ett sunt nöjesliv och erbjuda ett alternativ till det kommersiella kulturutbudet.

Hemort Föreningen skall bedriva sin verksamhet inom Väddö socken i Stockholms län.

Medlemsavgift, vuxen 150 kr, barn 20 kr till BG: 5536-6900 Besök vår hemsida för att läsa mer: vaddohembygdsforening.se

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: