HAR DU FOTAT DEN PERFEKTA BILDEN I VÄDDÖBYGDEN OCH VILL FÅ DEN PUBLICERAD I KOMMANDE UTGÅVOR AV ÄLSKADE VÄDDÖ?

Väddö Turistråd arbetar med den viktiga uppgiften att visa upp hur vackert och mysigt det är i väddöbygden. En del i det arbetet är att årligen producera en broschyr ÄLSKADE VÄDDÖ. I broschyren kan man läsa om fina utflyktsmål, badplatser, restauranger, butiker, muséer m.m. i väddöbygden.

Vi i Väddö Turistråd ställer nu frågan inför kommande produktioner, ifall ni sitter på vackra miljö-/händelsebilder som ni vill dela mer er av? Om så, –TACK! för er generositet att ni vill dela era vackra minnen ifrån väddöbygden i ÄLSKADE VÄDDÖ.

[ninja_form id=3]