FRAMTID ÄLMSTA UPPHÖR

På vårt årsmöte hösten 2020 beslöt vi att avveckla Framtid Älmsta Ideell Förening. Orsaken till detta beslut var att vi, trots att medlemsantalet stigit de senaste åren, misslyckats med att få ihop en ny styrelse. Till slut fanns inget annat alternativ än att upplösa föreningen.

Vi vill tacka alla för det stöd vi fått genom åren! Det har betytt mycket för oss som arbetat i föreningen. Vi vill också tacka kommunens företrädare för ett gott samarbete. Vidare vill vi tacka de representanter för Länsstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Försvaret och SL som vi samarbetat med och ibland bråkat på.

Vi tror att det även i fortsättningen kommer att finnas ett behov av att bevaka och bearbeta våra politiker och våra kommunala, regionala och statliga myndigheter. Förhoppningsvis kan det leda till nya samarbeten till gagn för utvecklingen av vår bygd. Om det dessutom finns några i bygden som har lust och ork att jobba vidare med projekt liknande ”VäddöÅttan” och ”Norrtälje cyklar”, så skulle det glädja oss.

När det gäller ”Älmstadalen” kommer vi att bilda en arbetsgrupp under Väddö Turistråd för att även i fortsättningen kunna arrangera dessa möten, där politiker och väljare möts för att diskutera Väddöbygdens utveckling och vad som behöver göras. Hör av dig till Gösta Krön eller Rune Karlsson, om du vill vara med och hjälpa till med arrangemanget.

Av de pengar, som vi har på banken, kommer vi att skänka 10 000:- till fritidsgården Vraket. Det som sedan finns kvar kommer att placeras på ett särskilt konto hos Väddö Turistråd att användas till att ordna nya ”Älmstadalen” i framtiden.

För Framtid Älmsta Ideell Förening
Rune Karlsson

Vi har valt att låta den tidigare informationen om föreningen ligga kvar för att hedra deras framgångar och hårda arbete. Läs nedan.

FRAMTID ÄLMSTA IDEELL FÖRENING

Framtid Älmsta är en ideell förening som jobbar med utvecklingsfrågor. Vi fokuserar i första hand på Älmsta med omnejd. Samtidigt har många av de frågor, som vi tagit oss an, berört ett betydligt större område och vi samarbetar gärna med andra föreningar i Väddöbygden.

Genom att bearbeta Norrtälje kommun, SL, Försvarsmakten, Trafikverket, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen försöker vi få saker att hända, när det gäller vägar, cykelvägar, kollektivtrafik, detaljplaner, fibernät, influensområdet runt skjutfältet mm.

Framtid Älmsta har sedan starten för 10 år sedan genomfört en rad små och stora projekt – Älmstadalen, Norrtälje cyklar och VäddöÅttan är några av de större. Vår ambition är att även i fortsättningen driva projekt, som gynnar alla som bor här eller besöker vår bygd.

Om vi ska lyckas i vårt arbete är det nödvändigt att det är väl förankrat i bygden. Vi hoppas att fler ska vilja vara delaktiga och engagerade i arbetet och kommer därför i fortsättningen att regelbundet anordna medlemsmöten och offentliga möten, där vi tar upp för bygden angelägna frågor. Ju fler vi är, ju starkare blir vi.

Vill du stödja vårt arbete eller vill du vara med och jobba för utvecklingen av Älmsta och Väddöbygden? Anmäl dig då som medlem genom att skicka dina kontaktuppgifter till info@framtidelmsta.se och betala medlemsavgiften 100 kronor till bankgiro
634-
6977.

Om du klickar på nedanstående länkar, så kan du läsa mer om något av det som vi hittills sysslat med och om våra planer för den närmaste framtiden.

VäddöÅttan – en lokal busslinje

Gång- och cykelvägar

Väddö skjutfält

Älmstadalen

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: