FRAMTID ÄLMSTA IDEELL FÖRENING

Framtid Älmsta är en ideell förening som jobbar med utvecklingsfrågor. Vi fokuserar i första hand på Älmsta med omnejd. Samtidigt har många av de frågor, som vi tagit oss an, berört ett betydligt större område och vi samarbetar gärna med andra föreningar i Väddöbygden.

Genom att bearbeta Norrtälje kommun, SL, Försvarsmakten, Trafikverket, Sjöfartsverket och Länsstyrelsen försöker vi få saker att hända, när det gäller vägar, cykelvägar, kollektivtrafik, detaljplaner, fibernät, influensområdet runt skjutfältet mm.

Framtid Älmsta har sedan starten för 10 år sedan genomfört en rad små och stora projekt – Älmstadalen, Norrtälje cyklar och VäddöÅttan är några av de större. Vår ambition är att även i fortsättningen driva projekt, som gynnar alla som bor här eller besöker vår bygd.

Om vi ska lyckas i vårt arbete är det nödvändigt att det är väl förankrat i bygden. Vi hoppas att fler ska vilja vara delaktiga och engagerade i arbetet och kommer därför i fortsättningen att regelbundet anordna medlemsmöten och offentliga möten, där vi tar upp för bygden angelägna frågor. Ju fler vi är, ju starkare blir vi.

Vill du stödja vårt arbete eller vill du vara med och jobba för utvecklingen av Älmsta och Väddöbygden? Anmäl dig då som medlem genom att skicka dina kontaktuppgifter till info@framtidelmsta.se och betala medlemsavgiften 100 kronor till bankgiro
634-
6977.

Om du klickar på nedanstående länkar, så kan du läsa mer om något av det som vi hittills sysslat med och om våra planer för den närmaste framtiden.

VäddöÅttan – en lokal busslinje

Gång- och cykelvägar

Väddö skjutfält

Älmstadalen

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: