Väddöåttan – slutredovisning av projektet

Väddöåttan är ett projekt som under fyra sommarveckor 2017 genomfördes av Framtid Älmsta och Väddö Turistråd – en lokal busslinje, som på slingrande vägar gick runt bland byar och tomtområden.

Tanken bakom projektet var följande. Om man bor i någon av alla byar i Väddöbygden eller i något av alla fritidshusområden och inte har tillgång till bil, så kommer man ingen vart. De som inte har bil är barn, tonåringar och många äldre. Med en buss som på slingrande vägar går runt bland byar och tomtområden ger vi barn och ungdomar en möjlighet att åka och hälsa på kompisen i grannbyn, att åka till fotbollsplanen, badet eller fritidsgården. Samtidigt får de äldre en möjlighet att besöka vårdcentralen eller att åka till affären för att handla. Vi som har både bil och körkort kan ta bussen till restaurangen eller puben. Den kan också fungera som matarbuss till SL:s bussar, som tar oss vidare till Norrtälje, Stockholm eller Uppsala, och till Eckerölinjens färjor för vidarebefordran till Åland.

Saga gillar Väddöåttan.

Den fråga som vi ställde och som projektet förhoppningsvis skulle ge ett positivt svar på var följande. Finns det ett tillräckligt stort underlag för att etablera en permanent busslinje med den föreslagna linjesträckningen? I och med att bussen inte tilläts köra på den södra delen av Kustvägen – det mest tätbefolkade området som passerades – fick den frågan aldrig något svar.

Projektet blev en besvikelse på grund av ett alltför lågt antal resande och avslutades därför i förtid. Samtidigt vet vi att det finns ett behov av en lokal busslinje i Väddöbygden. Att detta är en uppfattning som delas av många har bekräftats av våra sponsorers generositet och av alla positiva reaktioner, som vi fått på sociala medier. Det har också bekräftats av ett antal äldre passagerare utan bil, som tog vara på möjligheten att ta sig till vårdcentral och affärer. De har uttryckt en stark uppskattning över denna möjlighet. Däremot har vi inte kunnat se att den andra stora målgruppen – barn och tonåringar – tagit chansen att åka buss till badet, fotbollsplanen eller kompisarna. Våra kvällsturer har heller inte utnyttjats i den utsträckning, som vi hoppats på.

Så här i efterhand kan vi se att vi kunde gjort vissa saker på ett annorlunda och bättre sätt. Kanske hade utfallet blivit ett annat om vi haft en bättre anpassning till Eckerölinjens färjor. Kanske borde vi ha kört den södra slingan både moturs och medurs. Vi vet att vi borde ha kört tre åttor på söndagar. Det hade gett passagerarna helt andra möjligheter utnyttja det utbud av caféer, restauranger och andra begivenheter, som finns i bygden. Det finns alltså saker som vi kunnat göra bättre – vi har gjort misstag och vi har lärt oss saker. Bland annat har vi lärt oss att det tar tid att ändra på människors resvanor. Kanske tar det ett halvår – kanske ett år eller mer.

Det är intressant att leka med tanken att vi hade haft två bussar som körde samtidigt, men åt motsatt håll – två bussar som möttes i Grisslehamn, Älmsta och Gåsvik. Det är också intressant att fundera över hur man skulle kunna utveckla en mer flexibel trafik med hjälp av en app, där passagerarnas behov och efterfrågan styr bussens färdväg.

Direkt efter ett projekt av det här slaget, där inte allt blev som det var tänkt, är det lätt att bli besviken och stirra sig blind på det som inte fungerade. Vi tror ändå att det finns värdefulla erfarenheter att dra ur det här projektet. De kunskaper och idéer, som vi fått, för vi gärna vidare. Vi skulle vilja presentera projektet för SL – gärna tillsammans med Norrtälje kommun – för att höra för att höra hur SL ser på förutsättningarna för en framtida Väddöåtta.

Vi har också andra idéer om hur man skulle kunna gå vidare – idéer som vi vill utveckla vidare, innan vi avslöjar vad de handlar om.

 

Bakgrund
Någon gång på vårvintern 2017 utlyste Roslagens Sparbank en tävling till vilken man bjöd in fem föreningar i Väddöbygden. Den som hade den bästa utvecklingsidén skulle vinna 10 000 kronor. Framtid Älmsta vann med sin idé om en lokal busslinje i Väddöbygden.

Tanken bakom projektet var följande. Om man bor i någon av alla byar i Väddöbygden eller i något av alla fritidshusområden och inte har tillgång till bil, så kommer man ingen vart. De som inte har bil är barn, tonåringar och många äldre. Med en buss som på slingrande vägar går runt bland byar och tomtområden ger vi barn och ungdomar en möjlighet att åka och hälsa på kompisen i grannbyn, att åka till fotbollsplanen, badet eller fritidsgården. Samtidigt får de äldre en möjlighet att besöka vårdcentralen eller att åka till affären för att handla. Vi som har både bil och körkort kan ta bussen till restaurangen eller puben. Den kan också fungera som matarbuss till SL:s bussar, som tar oss vidare till Norrtälje, Stockholm eller Uppsala, och till Eckerölinjens färjor för vidarebefordran till Åland.

Vi kallade bussen för Väddöåttan eftersom den skulle gå i en åtta med Älmsta i mitten av åttan. Vi var säkra på att det finns ett behov. Det vi med det här projektet ville ta reda på var om det behovet var tillräckligt stort för att utgöra underlag för en permanent busslinje. Om det var det, så ville vi gå vidare och försöka få SL att starta en sådan linje.

 

Framtid Älmsta och Väddö Turistråd
Framtid Älmsta kontaktade i ett tidigt skede Väddö Turistråd och projektet har genomförts i ett tätt samarbete mellan de två föreningarna.

 

Tidplan
Vår ambition var att genomföra projektet under 2017, men tiden var kort. Den 24 april avgjordes tävlingen. Vi beslöt att vi skulle köra Väddöåttan under semestertiden, då bygdens befolkning är som störst. Startdatum bestämdes till måndagen den 10 juli med invigning söndagen den 9 juli. Vi skulle köra i fyra veckor och sista dag, som vi skulle köra, blev då söndagen den 6 augusti.

Vi hade två månader på oss för alla förberedelser.

 

Finansiering
Vi började med att boka in en tid för möte med Ulrika Falk för att berätta om projektet och be kommunen om en förlustgaranti. Mötet ägde rum den 9 maj och några få dagar senare fick vi veta att vi fått en förlustgaranti på 150 000 kronor. Ett avtal skrevs mellan Norrtälje kommun och Framtid Älmsta.

Vi gjorde i ordning ett antal sponsorpaket. De kostade mellan 900 och 20 000 kronor. I paketen ingick ett antal biljetter – sammanlagt 1 125 stycken. Företagen i Väddöbygden trodde på och stöttade vårt projekt och vi sålde sponsorpaket till ett sammanlagt värde av 123 300 kronor (inklusive de 10 000 kronor som vi fått av Roslagens Sparbank).

Huvudsponsorer var ICA Väddö, Eckerölinjen, Grisslehamns Marina, Edblads och Karlsviken. Övriga sponsorer var Elmsta Järn & Färg, Jolster – kläder och inredning, Kröns Trädgård, Pappersstugan, Senneby Trädgård, Väddö Båtcenter, Väddö Möbelaffär, ICA Grisslehamn, Restaurang Ankaret, Väddö Gårdsmejeri, Bagarboden, Edeby Musteri, Kafé Kalaset, Musko Rökeri, Hilariusgården (Roslagsmjölk), Anjous Åkeri, Edeby Gästfrihet och Marinarestaurangen.

I ett tidigt skede tog vi fram en preliminär budget. I den slutade kostnaden för fyra veckor på 290 000 kronor. I en senare budget, som togs fram när vi fått en bättre uppfattning om kostnaden, hade den sjunkit till cirka 210 000 kronor för fyra veckor. Intäkterna uppskattades i den första budgeten till 165 000 och i den andra till cirka 135 000 kronor. Om vi inte skulle sälja fler biljetter än beräknat, så skulle vi bli tvungna att utnyttja förlustgarantin.

 

Bussbolag
Mycket återstod att lösa. Till att börja med behövde vi anlita ett bussbolag som kunde köra. Vi började med att kontakta Hallstabuss AB. De kunde tyvärr inte hjälpa oss, då de under sommaren är fullt upptagna med att köra dansare mellan Arlanda och Herräng. Därefter tog vi kontakt med Nobina. Vi körde, tillsammans med deras affärsutvecklare den slinga, som Väddöåttan skulle trafikera. Nobina var mycket intresserade, men det hela föll på att de inte kunde skaffa fram några chaufförer. I det läget tog vi kontakt med Fridströms Busstrafik AB, Björkö Buss AB och Traveller Buss AB. Björkö Buss hade inga bussar lediga och Traveller hann inte svara, innan vi fick ett positivt svar från Fridströms och det hela löste sig.

Ett avtal mellan Fridströms Busstrafik AB å ena sidan och Framtid Älmsta och Väddö Turistråd å den andra. Ett av villkoren var att vi själva skaffade chaufförer, helst sådana som bodde i Väddöbygden. Chaufförerna skulle därefter projektanställas av bussbolaget.

Den överenskomna kostnaden för buss och chaufför uppgick till 700:-/timme exkl. moms.

 

Chaufförer
Det var ingen lätt uppgift, som vi ställdes inför. I Sverige fanns vid den här tidpunkten en brist på 3 700 chaufförer. Även lokalt fanns ett stort underskott. Och här kom vi och försökte få någon att hoppa på ett jobb, som bara skulle vara en månad. För att få köra ställs dessutom krav på både busskort och YKB (yrkeskompetensbevis). Det visade sig att många hade busskort, men få hade ett giltigt YKB.

Vi ringde runt till alla busschaufförer, som vi kunde hitta i Väddöbygden, och med envishet och stor tur lyckades vi. Jan-Ivar Utas anställdes som ordinarie chaufför och Kent Pettersson som avbytare.

 

 

Jan-Ivar Utas körde bussen.

Linjesträckning
Linjesträckningen bestämdes redan i tävlingsskedet. Bussen började med den södra slingan och gick från Älmsta via Toftinge, Husinge, Gåsvik, Västernäs, Östernäs, Senneby, Hammarby och tillbaka till Älmsta. Denna slinga kördes alltid moturs. Skälet var att vi då kunde utnyttja SL:s nerlagda hållplatser och eftersom slingan var relativt kort uppfattade vi det inte som någon stor nackdel att man inte kunde åka kortaste sträckan både hemifrån och tillbaka hem.

Den norra slingan gick varannan tur medurs och varannan moturs. Medurs passerade den i tur och ordning Ortala by, Ortalalund, Semmersby, Trästa Tavla, Trästa Handel, Bergby, Tomta, Ekbacken, Grisslehamn, Klämmesudden, Kvarnsand, Fjällbostrand, Norra och Södra Fjällboholmar, Havsskogen, Nothamn, Edeby och tillbaka till Älmsta.

Väddöåttans rutt så som den ursprungligen var planerad. Tyvärr blev vi tvungna att modifiera
den norra slingan något och tappade därigenom Norra och Södra Fjällboholmar, Havsskogen
Flisbergen och Nothamn.

Väddöåttans rutt så som den ursprungligen var planerad. Tyvärr blev vi tvungna att modifiera 
den norra slingan något och tappade därigenom Norra och Södra Fjällboholmar, Havsskogen
Flisbergen och Nothamn.

Tillstånd från vägföreningarna

Med den valda linjesträckningen trafikerade Väddöåttan både statliga och enskilda vägar. De statliga vägarna utgjorde inget problem. Vi antog att det skulle gälla även för de enskilda vägarna, eftersom samtliga hade statliga underhållsbidrag. Det visade sig vara ett felaktigt antagande. Två föreningar – Fjällboholmars och Bysholmens – tillät oss inte att köra på deras väg, den södra delen av Kustvägen. Vi bytte till en mindre buss, men det gick ändå inte att komma överens. Det här var ett svårt avbräck. Vi fick lägga om rutten och stryka den sträcka som sannolikt hade flest presumtiva passagerare.

Hållplatser och vinkområden
Till största delen gick Väddöåttan på mindre vägar – vägar som inte trafikeras av SL:s bussar. Där SL hade hållplatser gjorde vi en överenskommelse med SL och Nobina om att få utnyttja dessa. På övriga sträckor hade vi enstaka hållplatser varvat med vinkområden. En stor del av det förberedande arbetet bestod i att designa och montera hållplatsskyltar, skyltar som visade var det var vinkområde, skyltar som visade chauffören var han skulle köra mm.

Hållplatsskyltarna hade på ena sidan en karta som visade var bussen gick och på den andra en turlista. De tillverkades av skivor bestående av en kärna av plast med metallaminering på båda sidor på vilken karta och turlista tryckts – en mycket bra konstruktion. Vi borrade hål i skivorna och fäste dem med buntband.

Sammanlagt hade vi cirka 85 hållplatser, ofta med stolpar på båda sidor av vägen.

Turlista
Vi lade ner stor möda på att ta fram turlistor som fungerade. Ambitionen var att Väddöåttan skulle ha anknytning till SL:s linje 636 och 637 i Älmsta vid varje passage och helst också i Grisslehamn. Vi eftersträvade också en anpassning till Eckerölinjens ankomster och avgångar.

Men det fanns fler saker att tänka på. Turlistan vara anpassad till den hastighet, som var lämplig på respektive sträcka. Ibland kunde vi räkna med en hastighet av 50 km/h och ibland bara med 20 km/h. Till det kom att uppskatta den tid som behövdes för på- och avstigningar. Dessutom ville vi inte möta buss 643 på den smala och krokiga vägen mellan Trästa Tavla och Trästa Handel.

Måndag till och med lördag körde vi fyra ”åttor” per dag och på söndagar två. Måndag till och med torsdag körde vi från 09.50 till 19.00, på fredagar och lördagar körde vi från 15.50 till 00.05 och på söndagar 13.50 till 17.55.

Genom att köra senare på fredagar och lördagar ville vi erbjuda en möjlighet att kvällstid ta bussen till och från någon av alla de restauranger, som finns i bygden.

En QR-kod togs fram, genom vilken turlistorna blev tillgängliga för den som var utrustad med en smartphone.

Biljetter och swish

En viktig fråga i det förberedande arbetet var frågan om hur passagerarna skulle betala. Kontant betalning uteslöts av säkerhetsskäl. Vi kom fram till att använda förköp av biljetter och som alternativ swishbetalning.

Det beslöts att priset för vuxen passagerare skulle vara 30 kronor. För barn födda 2001 – 2010 skulle en resa kosta 15 kronor. Barn födda 2011 eller senare skulle åka gratis.

För enkelhetens skull ville vi bara trycka en typ av biljetter. Det löstes så att hel biljett gällde för vuxen, medan barn åkte på halv biljett – chauffören rev isär biljetten och återlämnade den ena halvan, som sedan kunde användas vid nästa resa.

Biljetterna skulle vara av styvt papper, som gjorde att de inte utan vidare kunde kopieras och förfalskas. Numrerade biljetter trycktes upp i häften om 25 biljetter i varje.

Ett swishnummer, som knöts till projektets konto, skaffades från Roslagens Sparbank.

Så här såg biljetten ut.

Biljettförsäljning

Våra sponsorer ställde upp som biljettförsäljare. Det betydde att våra passagerare hade 20 försäljningsställen väl spridda i området att välja mellan.

Guidade turer
Vi trodde att Väddöåttan hade potential att bli en turistattraktion. För att testa detta ville vi på söndagar ordna ett antal guidade turer. Det blev bara två. Den första hann vi inte annonsera tillräckligt långt i förväg, varför antalet passagerare blev därefter. Den andra blev överfylld. Ett antal passagerare fick tyvärr inte plats. Den tredje blev inställd, då guiden fick förhinder. Guider på den första turen var Hans-Åke Sperne och Stig Nyström och på den andra Lars-Gunnar Wallin.

Skyltning av buss
För att uppfylla ett löfte till våra sponsorer försågs bussen med skylt med namnen på våra huvudsponsorer inklusive Norrtälje kommun. Framtill fanns också en skylt som informerade om vilken tur bussen skulle ge sig ut på eller var ute på.

Uppställning
Genom att Simon Ryderborn upplät plats på sin fastighet på Älmsta verksamhetsområde slapp vi köra bussen till Rimbo för nattuppställning. Detta var en förutsättning för att vi skulle klara EU:s regler när det gäller chaufförens körtid. Dessutom innebar det en betydande ekonomisk besparing.

Kontakt
Då passagerare kunde behöva kontakta oss för att klaga, berömma eller anmäla kvarglömda effekter skaffade vi en e-postadress för ändamålet – vaddoattan@gmail.com. Vi informerade också om att frågor angående förseningar och dylikt kunde ställas till Fridströms Busstrafik AB på telefon nummer 0175-703 00.       

Marknadsföring
Projektet har marknadsförts genom många olika kanaler. Den främsta kanalen har varit Internet. Den som Googlar på ”Väddöåttan” får ett 90-tal träffar. Själva har vi lagt ut information på www.vaddobygden.se och på Väddöbygdens Facebooksida. Därtill kommer en rad sidor där våra sponsorer, vänner och supportrar lagt ut information om projektet.

En annan viktig kanal har varit massmedia. Norrtelje Tidning har haft tre stora artiklar om Väddöåttan. Vi på Väddö har haft tre sidor inklusive ett mittuppslag om projektet. Dessutom ha P4 Stockholm haft ett inslag inför invigningen.

Alla våra sponsorer har haft anslag uppsatta i sina lokaler. Vi har satt upp information på Framtid Älmstas anslagstavla på ICA Väddö. På alla hållplatser har turlistor, kartor och ibland andra anslag bidragit till marknadsföringen.

Slutligen har vi tagit fram en folder som innehåller turlistan och allt annat som är värt att veta om Väddöåttan. Denna folder har spritts i 5 000 exemplar.

Formgivning
Foldrar, biljetter, hållplatsskyltar, informations- och marknadsföringsmaterial – allt måste formges för att det skulle fungera effektivt. Vi hade tur. Tony Snåre på Snåre Reklam i Älmsta ställde upp med kort varsel och gjorde, under den tid som stod till buds, tid ett imponerande arbete, ofta assisterad av Jim Nilsson.

Invigning
Den 9 juli var det dags för invigning. Vi samlades vid busstationen i Älmsta kl.12.00. Tre kommunalråd deltog – Ulrika Falk, Ingrid Landin och Anders Olander. Väddö musiksällskap genom Jörgen Toresson och Lotta Blom Ström spelade. ICA Väddö bjöd alla på kaffe, kaka och massor av Dumlekolor. Jim Nilsson från Framtid Älmsta berättade om projektet och tackade kommunen, alla sponsorer och Fridströms Busstrafik AB, som bjöd alla på invigningsturen. Ulrika Falk tackade Framtid Älmsta och Väddö Turistråd för initiativet och klippte bandet. Bussen fylldes av inbjudna, sponsorer och andra som ville åka med och ungefär 12.30 gav vi oss iväg på invigningsturen.

Jim Nilsson i talartagen
och Ulrika Falk i samma tag.
En fullsatt buss ger sig iväg på invigningsturen

Reaktioner från allmänheten

Responsen från de som bor i Väddöbygden har varit överväldigande positiv. Det gäller både i sociala medier och vid enskilda samtal. Tyvärr har entusiasmen inte satt så stora spår i biljettförsäljningen.

Problem

Som tidigare nämnts blev vi tvungna att lägga om rutten, då vi inte fick tillstånd att köra på Kustvägens södra del. Det här var det första och största problemet, som vi stötte på. Vi genomförde projektet för att försöka få svar på frågan om det finns ett underlag för en permanent busslinje utmed den väg, som Väddöåttan trafikerade. Den förändrade sträckningen betydde att vi inte fick något svar på den frågan.

Ett annat problem var att Kvarnsandsvägen under ett par dagar blockerades av grävmaskiner som grävde för nedläggning av fiber. Under de dagarna blev vi tvungna att från Grisslehamn till Älmsta köra väg 283, samma väg som SL:s buss 637 trafikerar.

Statistik över antalet resande
Antalet resenärer blev en besvikelse. Visserligen påverkades det av de ovan redovisade problemen, men även om antalet varit det dubbla gör vi bedömningen att det inte hade räckt som underlag för en permanent busslinje.

Här nedan redovisas antalet resenärer dag för dag. Av statistiken går också att utläsa vilken tid på dagen de flesta åkt och om de gått på bussen på södra eller norra slingan.

Observera tidsförskjutningen – måndag till och med torsdag startar första turen kl. 09.50, fredagar och lördagar startar den kl. 15.50 och söndagar kl. 13.50.

Enkäter
Vår ambition var att åka med ett antal turer och intervjua passagerarna. För ändamålet hade vi utformat en enkät som innehöll frågor enligt följande.

Dag, tur, sträcka?
Man, kvinna, barn?
Ålder? Under 18, mellan 18 och 65, över 65.
Anledning till bussturen? Handla – var? Besöka vårdcentral, apotek eller liknande? Anslutning till buss? Anslutning till Eckerölinjen? Restaurangbesök? Hälsa på?
Hur fick du information om busslinjen?
Åkt tidigare? Antal gånger?
Anser du att busslinjen borde vara reguljär? Ja, nej, vet ej.
Övriga kommentarer?

Det låga antalet passagerare gjorde att vi fann det meningslöst att genomföra intervjuerna.

Projektets avslutning

I avtalet med Fridströms Busstrafik AB fanns en klausul som gav oss rätt att avsluta projektet i förtid om passagerarna uteblev. Efter två veckor var sponsorpengarna slut och vi insåg att vi snabbt måste ta ett beslut om att eventuellt avsluta projektet i förtid. Situationen var knepig. Vi ville inte förbruka kommunens pengar genom att köra runt med en buss som en stor del av tiden gick utan passagerare. Fridströms behövde få veta några dagar i förväg när de skulle sluta köra. Detsamma gällde våra chaufförer. Samtidigt kunde våra sponsorer bli missnöjda, om vi slutade för tidigt.

Torsdagen den 27 juli tog vi beslut att avsluta projektet söndagen den 30 juli. Dagen efter satte vi upp anslag om detta på alla hållplatser. Måndagen den 31 juli och tisdagen den 1 augusti plockade vi ner allt och sopade igen alla spår efter Väddöåttan.

Utvärdering och slutsatser
Projektet har inte gett det resultat, som vi hoppades på. Den fråga som vi ställde och som projektet förhoppningsvis skulle ge ett positivt svar på var följande. Finns det ett tillräckligt stort underlag för att etablera en permanent busslinje med den föreslagna linjesträckningen? I och med att bussen inte tilläts köra på den södra delen av Kustvägen – det mest tätbefolkade området som passerades – fick den frågan aldrig något svar.

Vi vet att det finns ett behov av en lokal busslinje i Väddöbygden. Detta har också bekräftats av ett antal äldre passagerare utan bil, som med Väddöåttan fick en möjlighet att ta sig till vårdcentral och affärer. De har utnyttjat denna möjlighet och uppskattat den högt. Däremot har vi inte kunnat se att den andra stora målgruppen – barn och tonåringar – tagit chansen att åka buss till badet, fotbollsplanen eller kompisarna. Våra kvällsturer har heller inte utnyttjats i den utsträckning, som vi hoppats på.

Så här i efterhand kan vi se att vi kunde gjort vissa saker på ett annorlunda och bättre sätt. Kanske hade utfallet blivit ett annat om vi haft en bättre anpassning till Eckerölinjens färjor. Kanske borde vi ha kört den södra slingan både moturs och medurs. Vi vet att vi borde ha kört tre åttor på söndagar. Det hade gett passagerarna helt andra möjligheter utnyttja det utbud av caféer, restauranger och andra begivenheter, som finns i bygden.

Vi har ändå med det här projektet visat att det går att starta lokal busslinje. Samtidigt finns det saker som vi kunnat göra bättre – vi har gjort misstag och vi har lärt oss saker. Bland annat har vi lärt oss att det tar tid att ändra på människors resvanor. Kanske tar det ett halvår – kanske ett år eller mer.

Reflexioner kring framtida möjligheter
Vi har tidigare konstaterat att det finns ett behov av en lokal busslinje. Att detta är en uppfattning som delas av många har bekräftats av våra sponsorers generositet och av alla positiva reaktioner, som vi fått på sociala medier.

Ute på landsbygden, där det inte finns något utrymme på vägarna för oskyddade trafikanter, där det livsfarligt att cykla eller färdas till fots, där snö och is gör det ännu farligare, där skulle en utbyggd kollektivtrafik vara av oskattbart värde.

Det är intressant att leka med tanken att vi hade haft två bussar som körde samtidigt, men åt motsatt håll – två bussar som möttes i Grisslehamn, Älmsta och Gåsvik. Det är också intressant att fundera över hur man skulle kunna utveckla en mer flexibel trafik med hjälp av en app, där passagerarnas behov och efterfrågan styr bussens färdväg.

Direkt efter ett projekt av det här slaget, där inte allt blev som det var tänkt, är det lätt att bli besviken och stirra sig blind på det som inte fungerade. Vi tror ändå att det finns värdefulla erfarenheter att dra ur det här projektet. De kunskaper och idéer, som vi fått, för vi gärna vidare. Vi skulle vilja presentera projektet för SL – gärna tillsammans med Norrtälje kommun – för att höra för att höra hur SL ser på förutsättningarna för en framtida Väddöåtta.

Vi har också andra idéer om hur man skulle kunna gå vidare – idéer som vi vill utveckla vidare, innan vi avslöjar vad de handlar om.

Avslutande tack

Avslutningsvis vill vi tacka Norrtälje kommun, Roslagens Sparbank, Fridströms Busstrafik AB och alla våra sponsorer. Det är ni som gjort detta projekt möjligt.

Väddö 2017-08-12

Gösta Krön
Jim Nilsson
Rune Karlsson
Stig Nyström
Susana Brandhild

De som gjorde det. Från vänster Rune Karlsson, Susana Brandhild, Gösta Krön, Jim Nilsson och Stig Nyström.

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: