VÄDDÖBYGDEN IDEELL FÖRENING

VBIF är ett nätverk om ett trettiotal medlemmar som tillsammans verkar för att utveckla Väddöbygden till en ännu bättre plats för boende och besökare. Föreningen består av styrelse, kloka rådet och frivilliga som engagerar sig i olika projekt. Finansieringen av vår verksamhet sker genom företags-sponsring, donationer, enskilda gåvor och stöd från Norrtälje kommun. Ett stort tack till alla fastighetsägare som upplåter mark till våra projekt. Elmsta-Natta är vår årliga folkfest och en säker inkomstkälla.

KONTAKTA OSS PÅ:
info@vaddobygden.se

BIDRA GÄRNA MED EN PENG:
SWICH 1230009563

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: