Elmsta samfällighetsförening GA:6

Bildades 2004 efter en anläggningsförrättning avseende vägar i  Älmsta samhälle (berörande del av Älmsta, Väddö-Hammarby och Norra Sund) I samfällighets-föreningen ingår totalt 433 fastigheter.

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av: Bilvägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsplats. Genomfartsvägar och vägbelysning ingår inte i gemensamhetsanläggningens ansvar.

Mer information finns att läsa på: www.elmstavagar.se (hemsidan kommer uppdateras senare 2019)

Kontakt: info@elmstavagar.se

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: