Väddö Turistråd

är en ideell organisation med syfte att utveckla besöksnäringen i Väddöbygden med omgivningar. Arbetet består bl a i att årligen ge
ut en broschyr, samarbeta med andra lokala föreningar, genomföra turistiska evenemang, vara kontakt organ mot kommuner och andra offentliga och privata aktörer i branschen, med mera. Turistrådet utser årets turistföretag och ger eventuellt heders omnämnande. Vill du komma i kontakt med oss maila info@vaddoturistrad.se

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: