VäddöNavet

En förening som har till främsta uppgift att jobba för hela Väddöbygden med Singö i norr till Arholma i söder samt fastlandet runt tätorten Älmsta och Söderby-Karl. Ensam är inte stark, ett ordspråk ack så viktigt i en bygd som Väddö. Därför togs initiativet att starta VäddöNavet. En målsättning är att samla företagare, föreningar och ortsbor för en ännu större gemenskap i hela Väddöbygden.

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: