Grattis Väddönavet

Väddönavet har nominerats av RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA
Så här står det på diplomet:

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP, STOCKHOLMSLÄN
Priset till 2023 års utvecklingsgrupp i Stockholms län går till VÄDDÖNAVET

Motivering:
Väddönavet som är en lokal samarbetsgrupp får priset för sitt arbete att engagera bygdens människor, föreningar och näringsliv i det lokala utvecklingsarbetet för att göra Väddöbygden, från Singö i norr till Arholma i syd till fastlandsdelen runt tätorterna Älmsta och Söderby-Karl till en levande och välmående landsbygd där service fungerar som den ska och att det ska vara attraktivt att bo och att flytta till bygden. Väddönavet startade utifrån ett missnöje med den kommunala hanteringen av landsbygdens service i Väddöbygden med bland annat nedläggningen av skolor på Singö och Björkö-Arholma. I dag har Väddönavets samarbetsgrupp bidragit till att Singö kunnat överta skolan och Björkö Hembygdsförening kunnat ta över Björkö Hembygdsgård. Båda betydelsefulla mötesplatser i sina bygder. Har med Norrtälje kommun, Björkö Hembygdsförening, Leader Stockholmsbygd och Coompanion Roslagen genomfört två lokalekonomiska analyser. Har med stöd av Svensk Handel arrangerat företagsutbildning – marknadsföring. Har deltagit i testbädd ”Ojobbigt”, del av ett socialfondsprojekt i samarbete med Hela Sverige ska leva Stockholms län/Västerbottens län, Coompanion Roslagen och egenanställningsföretaget Convoy för att pröva och bygga upp ”Uppdragsbanken” som ska förmedla jobb och tjänster i Väddöbygden. Listan kan göras lång för vad som görs i Väddöbygden.

VI GRATULERAR!

Stockholm 30 November 2023

Asha Ismail, Jan Runfors och styrelsen

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: