Väddö Musiksällskap

Vi är en förening som vill sprida intresse för musik i Väddöbygden. Varje år veckan efter midsommar arrangerar vi en spelmansstämma på Kista hembygdsgård.

Under resten av året ordnar vi musikcaféer med olika teman. Exempelvis har vi haft framföranden av Nils Ferlins, Ulf Peder Olrogs, Cornelis Vreeswijks och Barbro Hörbergs visor och sångtexter. Flera av medlemmarna ställer upp och musicerar. Vi har haft flera framträdanden hos Älmstagården och Solhem. Sällskapet har en egen sångkör, Canimus, som framträder vid olika arrangemang, t.ex. vid Valborgsmässoelden och för Världens Barninsamlingen.

Vi samarbetar också med andra föreningar i bygden t.ex. Sjöfartsminnesföreningen och Hembygdsföreningen. Vår Facebooksida https://www.facebook.com/vaddomusik håller dig informerad om vår verksamhet. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Årsavgiften är 100 kr och kan sättas in på bankgiro 866-7834.

Kontakter: Mats Geijer, vaddomusik@gmail.com
Maya Lööf

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: