Väddö Fritidsgårdsförening

Syftet är att anordna aktiviteter för barn och unga 7 år och uppåt samt erbjuda en naturlig samlingspunkt i form av Väddös fritidsgård, ideell förening där medlem över 18 år löser medlemsskap a 200 kr/år.

Ordförande:Jens Lennaard
Kassör:Jenny Jansson
Sekreterare:Edvard Jansson
Firmatecknare:Jenny Jansson
Email: vaddofritidsgardsforening@outlook.com
Swish:1232603702
bg:5366-9792

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: