CYKELGRUPPEN

Sommaren 2010 bildade Framtid Älmsta en arbetsgrupp för gång- och cykelvägar. Gruppen bestämde sig för att prioritera skolbarnens behov av att kunna ta sig på ett säkert sätt till och från skolan. Vi startade därför med att på plats leta efter lämpliga dragningar från omgivande byar in till Älmsta. Förutsättningarna skilde sig åt högst väsentligt. Svårast var det att komma fram från Ortala till Älmsta och lättast från Senneby. Tillsammans med de som bor i Senneby började vi planera av en väg därifrån in till Älmsta.

Från Sennebyvägen finns sedan gammalt en ungefär 400 meter lång stig över till Gamla Sandviksvägen. Om den kunde byggas om till en cykelväg, så skulle Sennebybarnen kunna gå och cykla på mindre vägar hela vägen in till Norrsundsskolan. Projektet stöp på att en av de berörda markägarna sade nej.

Vi försökte då med en dragning utmed Väddö kanal och därifrån på en befintlig åkerväg upp till Sennebyvägens anslutning till Simpnäsvägen. Den här dragningen skulle ge möjlighet för Älmstas ungdomar att säkert ta sig till golfbanan och nu ställde golfklubben upp med sina maskiner. Även här blev det nej från en av markägarna.

Då försökte vi tillsammans med Sennebyborna, golfklubben och de som bor i Södra Sund med en dragning intill Simpnäsvägen. Tro det eller ej, men här fick vi faktiskt klartecken från alla markägare. Allt var klart för att sätta igång. Så här långt var vi beredda att jobba, men nu måste de som skulle nyttja vägen ta över och fullfölja projektet. Det var ingen av de som bodde i Södra Sund eller Senneby som var beredda att göra det.

Vägen till Mälbybadet

Framtid Älmsta fortsatte att arbeta för byggandet av gång- och cykelvägar. Under 2013 samlade vi in 1413 namnunderskrifter på ett upprop för en gång- och cykelväg från Älmsta till Mälbybadet. Uppropet överlämnades till kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson.

I fullmäktige togs hösten 2014 beslut om att underlag skulle tas fram och upphandling påbörjas för tre prioriterade gång- och cykelvägar. Vägen från Älmsta till Mälbybadet var en av dessa. Våren 2015 rekade vi på plats tillsammans med tjänstemän från kommunen för att finna ut hur vägen skulle dras på lämpligast sätt. Sedan hände ingenting. Hösten 2017 antog kommunen ett Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun där vägen till Mälbybadet inte längre fanns med bland de prioriterade gång- och cykelvägarna.

Väddöbygden Ideell Förening har nu tagit över arbetet för att få till en gång- och cykelväg, som går från Älmsta till Mälbybadet och vidare till Edeby torg. Man har från kommunen fått ett bidrag på mer än 3 miljoner för att kunna genomföra projektet. I dagsläget ser det ut som att man kan lyckas. Vi hoppas det.

Redan 1923 oroade man sig för bilarnas framfart och fotgängarnas säkerhet. Efter det har situationen förvärrats. Hur ska fotgängarna ta sig fram nu när Skanova river kopparnätet?

Norrtälje cyklar

För att rikta strålkastarna på bristen på gång- och cykelvägar genomförde Framtid Älmsta sommaren 2016 projektet Norrtälje cyklar. Det omfattade hela kommunen. Inte mindre än 45 kaféer runt hela kommunen engagerades och hade olika extraerbjudanden till alla som den dagen kom per cykel. På något ställe fick man kaffe och bulle för 5 kronor, på andra kunde man fika för halva priset. Utöver detta fick varje deltagare en gratislott i ett lotteri med priser med ett sammanlagt värde av 25 000 kronor. Priserna skänktes av lokala sponsorer.
I samband med projektet genomfördes också en namninsamling bland cyklisterna för fler cykelvägar. Ett upprop Vi vill cykla! skrevs under av 47 föreningar från hela kommunen och överlämnades till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk.

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: