VÄDDÖ TURISTRÅD KARTA ÖVER VÄDDÖBYGDEN

Denna karta är efterlängtad, eftersom vi får flera önskningar från stuguthyrare att dess turister vill ha en karta över vårt område, så de kan planera sina besöksmål.

För att föreningen skall kunna finansiera detta nytryck i en upplaga på 10.000 exemplar. Har vi nu 10 stycken annonsytor på vardera 56x30mm att erbjuda dig som företag samt uthyrare. Dessa annonsörer får dessutom en markeringsnål utsatt på kartan om så önskas. Perfekt för ett boende att sticka ut lite extra! 🏠 😊

Kartan kommer sedan att distribueras likt tidigare upplagor till företag och boenden i bygden som har en stark turist närvaro.

På baksidan av kartan presenterar vi våra vackra smultronställen.

Alla annonsytor är bokade för denna utgåva

Stort tack! Väddö Turistråd ☀️