Väddö Turistråd gratulerar

2022 års Turistföretagare och hedersomnämnande

Anna Johansson från Väddö Alpackagård som utsetts till 2022 års Turistföretagare!

ÅRETS TURISTFÖRETAG 2022

UTMÄRKELSEN Styrelsen i Väddö Turistråd vill med denna utmärkelse visas sin uppskattning för det arbete ni bedriver för besöksnäringen i Väddöbygden.


Väddö Alpackagård


MOTIVERINGEN Väddö Alpackagård lockar besökare från när och fjärran och bidrar genom sin fantastiska verksamhet till att Väddöbygden sätts på kartan. Hos Väddö Alpackagård kan man bli fadder till en alpacka, hälsa på och mata alpackorna i hagen, klappa får och kaniner. Det finns även en presentshop och ett café.

Sven Losell från Väddö har utsetts till 2022 års hedersomnämnande för sina insatser för Väddöbygden!

ÅRETS HEDERSOMNÄMNANDE 2022

TILL


Sven Losell


Sven har ett stort hjärta för Väddöbygden och är en handlingens man som ofta jobbar i det tysta. Genom sitt aldrig sinande engagemang och innovativa förmåga medverkar Sven i Väddöbygdens och Älmsta utveckling. Sven gör också värdefulla insatser för bygden i dialog med politiker och opinionsbildare.