Uppdragsbanken

Uppdragsbanken för Väddöbygden - lokal förmedling av jobb och tjänster

Lokalt är ledordet!
Den 1 maj i år lanserades Uppdragsbanken för Väddöbygden, en ny digital förmedlingstjänst som täcker området från Singö i norr till Arholma i söder samt Söderby-Karl och fastlandsdelen runt Älmsta. Syftet är att skapa fler jobb och att öka servicegraden lokalt genom att göra det enklare för dem som vill ta uppdrag eller ha uppdrag utförda i sitt närområde att hitta varandra. 

Vill Du som företagare, förening eller privatperson ha något utfört eller utföra tjänster och sälja produkter? Skapa en annons och gör det känt!

Uppdragsbanken ersätter inte Arbetsförmedlingens platsbank, utan är ett digitalt alternativ till de lokala anslagstavlorna i Ditt närområde, lokala Facebook-grupper etc.

Ingen avgift
Det är kostnadsfritt att använda Uppdragsbanken. Alla kan vara aktiva på den lokala arbetsmarknaden: företagare, egenanställda, föreningar och privatpersoner. Behoven matchas digitalt mot lokala utförare.

Introduktionserbjudande
Under maj månad kan Du som företagare få hjälp med att lägga upp ett konto i Uppdragsbanken för Väddöbygden.

Är du ett företag, förening eller privatperson som söker arbetskraft, fyll i formuläret nedan.

FÖRETAGS-, FÖRENINGS-, PRIVATUPPGIFTER,

Blir ej synligt i annonsen

KONTAKTPERSON

INLOGGNINGSUPPGIFTER

Ditt lösenord för kontot skickas till Dig med e-post. Du kan därefter själv ändra det om Du vill.
Skriv lite information om Dig och Din verksamhet

Vilka står bakom?

Uppdragsbanken är framtagen inom ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och bygger på en idé av Väddönavet. I utvecklingsarbetet har ingått föreningen Hela Sverige ska leva i Stockholms och Västerbottens län samt egenanställningsföretaget Convoy i Umeå och utvecklingsföretaget Coompanion Roslagen Norrort.

Lycka till med Dina annonser Väddönavet Lokal administratör, Uppdragsbanken för Väddöbygden