Vi reparerar Älmstabron

Informationen kommer från Trafikverket

Älmstabron längs väg 283 ska rustas upp och vi börjar arbetet den 21 augusti. Av säkerhets­skäl kommer vi att stänga bron för biltrafik under tiden vi arbetar. Framkomligheten för båttrafiken påverkas också.

Detta ska vi göra
Bron i Älmsta som förbinder Väddö med fastlandet behöver repareras och rustas upp för att bron ska vara trygg och säker för dig som passerar över den. Vi ska reparera brons huvudbalkar och tvärbalkar. De slits med tiden vilket i sin tur gör att de behöver justeras och förstärkas. Vi ska också måla delar av bron för att skydda konstruktionen från rost. Efter att vi reparerat bron kommer den ha en förlängd livslängd och risken för framtida trafikstörningar minskar. Vi kommer att utföra arbetet med start 21 augusti tom 9 oktober 2023.

Bron stängs för bil och kollektivtrafik
Av säkerhetsskäl kommer bron vara avstängd för biltra­fiken. Du som trafikant kan ta dig över kanalen via Bagg­husbron som ligger söderut vid Bagghus, se karta nedan. Bussarna kommer att ta en omväg för att åka till t.ex Väddö. Man kan se vilka hållplatser som bussarna kommer att åka förbi i reseplaneraren om man ändrar datumet till en dag efter bygget har påbörjat.

Buss 637Ä kommer att avgå från samtliga hållplatser där dem andra buss linjerna ska avgå.

Busstidtabell se https://sl.se

Begränsad framkomlighet för båttrafik
På grund av arbetet med bron kommer även framkom­ligheten för båttrafik via farleden att påverkas. Maxhöj­den för båtar att åka under bron blir 4,5 meter. Övriga båtar behöver ta en alternativ rutt.

Bron fortsätter vara öppen för gående och cyklister
Under tiden vi arbetar kommer bron att fortsätta vara öppen för dig som går eller cyklar. Vid enstaka tillfällen kommer vi att behöva fälla upp bron när vi arbetar men för att underlätta passage för gående och cyklister kommer vi att i genomföra arbeten med bron uppfälld under nattetid.

När vi arbetar kan det låta en del
När vi arbetar finns det risk att det bullrar och låter en del. Vi gör vårt bästa för att inte störa mer än nödvän­digt. Under arbetet utför vi mätningar för att säkerställa att bullret håller sig inom de tillåtna värdena.

Karta för omledningsväg
Kartan visar hur du kan ta dig över till Väddö under tiden vi arbetar med bron i Älmsta.

Fakta om projektet
Var: Bron längs väg 283 i Älmsta, Väddö.
Vad: Vi ska reparera bron för att öka trafiksäkerheten.
När: Från måndag den 21 augusti. Vi beräknas vara klara i mitten av oktober 2023
Påverkan: Bron är helt avstängd för biltrafik, se karta för omledningsväg. Begränsad framkomlighet för båttrafik.

Läs mer på www trafikverket.se/almsta

Trafikverket
Telefon 0771-921921. Texttelefon: 010-123 50 00.
Kundservice har öppet dygnet runt för akuta fel, trafikinformation och störningar.