NYHETER FRÅN VÄDDÖBYGDEN

På grund av den rådande situationen har följande ändringar skett i vårt kalendarium för 2020:
Valborg, Nationaldagen och Postrodden över Ålands hav inställda.

Vi hoppas kunna genomföra postrodden i Augusti.

Hur övriga arrangemang kommer genomföras och hur muséet ska hålla öppet under sommaren återkommer vi med.

/Roslagens Sjöfartsmuseum

Igår hade vi ett styrelsemöte utomhus. Vi tog beslutet att årets ElmstaNatta ställs in p.g.a coronapandemin.

Ni som är ansvariga för en aktivitet på ElmstaNatta får meddela era medhjälpare om att arrangemanget i år är inställt.

Vi får satsa vidare mot 2021.

/Anneli Lennartsson
Väddöbygden Ideell Förening

Corona-tider på våra kontor

Från och med torsdag den 1 april har bankens kontor i Hallstavik och Älmsta öppet kl 10.00-12.00 måndag-fredag på grund av Corona-krisen.

Corona-pandemin har gjort att trycket på våra distanskanaler- telefon och internet- ökar kraftigt. Samtidigt minskar besöken på våra kontor som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer till riskgrupper och även lätt sjuka om att stanna hemma. Därför behöver vi nu fördela om våra personalresurser med fokus på ärenden via telefon och internetbank/appar.

Detta sker genom att vi begränsar öppettiderna på våra kontor i Hallstavik och Älmsta. Våra kunder på de båda orterna kan fortfarande boka möten med en rådgivare utanför öppettiderna men med tanke på smittsp ridningen rekommenderar vi kontakt via telefon i första hand – den absoluta huvuddelen av bankärendena går utmärkt att hantera den vägen. Vi är nåbara måndag-fredag kl 08.00-18.00 på telefon 0176-77000.

I Norrtälje är banken fortsatt öppen kl 10.00-18.00 måndag-torsdag, 10.00-16.00 fredagar och 10.00-14.00 lördagar. Även i Rimbo har vi ordinarie öppettider.

https://www.roslagenssparbank.se/

Tre mil norr om Norrtälje, med Barnens ö sydost ut, ligger vid Bagghusfjärden den gamla Ångbåtsbryggan vid Flottskär. Gåsviks Bryggförening har rustat upp bryggan och monterat nytt bryggdäck. Platsen ligger endast 20 meter ifrån landsvägen och lokalbuss 645 trafikerar med “vinklinje”, alltså stannar när man säger till.

Det är attraktivt besöksmål och används idag som plats för fiske, fågelskådning, sjösättning av kanoter. Roslagsleden går förbi här och tillsammans med dem har vi anlagt en rastplats for vandrare med bänkar, bord och grill.

Här finns också en rasthage för hästar att användas av roslagsledens ryttare. Kommer man med bil finns av -och pålastnings-/vändplats.

Nu när anläggningen färdigställs vill vi informera om att den finns och om dess möjligheter att användas av turister, bofasta, fritidsboende och besökare i allmänhet.

Med vänlig hälsning /Väddö Turistråd med information från Kerstin på Gåsviks Bryggförening

HITTA TILL SMULTRONSTÄLLEN >>

| Stormöte i VBIF 2020-01-22 |

Länsstyrelsen har givit föreningen skriftligt tillstånd att påbörja arbetet. Arbetet beräknas starta i februari. Första etappen blir fram till kyrkan (markägare Hasse E och Bosse L)

Vid kyrkmuren kommer marken att behöva jämnas till.

Grävarbetet kommer att utföras av Blarck under Fredrik Engs ledning.

Ekonomin: projektet finansieras med bidrag från kommunen.

Anneli Lennartsson / Väddöbygden Ideell Förening

LÄS MER OM PROJEKTET >>

| Stormöte i VBIF 2020-01-22 |

Projektansvarig: Janne F

  • Arbetet med området runt tennisbanan har påbörjats med slyröjning och trädfällning.
  • Benny J lägger fällda träd på hög för flisning andra veckan i mars. (Bennys kostnad sponsras av Väddö prästgård)
  • De träd som ska fällas märks lördagen den 25/1.
  • Kärret kommer att grävas ut så en tänkt vattenspegel bildas.
  • Området kommer att fyllas ut med massorna från cykelbanan.

Anneli Lennartsson / Väddöbygden Ideell Förening

Norrtälje kommuns landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram godkändes av kommunfullmäktige den 11 juni 2018. En handlingsplan, som utarbetats med utvecklingsprogrammet som grund, antogs i juni 2019.

Ett Landsbygdsråd har bildats. Den 18 februari 2020 håller rådet sitt första möte. Därefter kommer rådet att sammankallas fyra gånger per år. Rådet är, som namnet antyder, rådgivande. Några beslut kommer alltså inte att fattas. Avsikten är att rådet ska vara ett bollplank för politikerna i frågor som rör landsbygdens utveckling och inte minst en länk vad gäller ömsesidig information.

Målet med det fortsatta arbetet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för en utveckling som leder till ökad tillväxt, bibehållen eller förbättrad service och fler jobb.

Landsbygdsrådet kommer att bestå av 17 ledamöter. Kommunen representeras av fem kommunalråd – nämligen Staffan Tjörnhammar (M), Robert Beronius (L), Anders Olander (C), Ulrika Falk (S) och Andrea Kronvall (SD).

Landsbygden kommer att ha tolv ledamöter i Landsbygdsrådet. Fem av dessa tillsätts av idrottsrörelsen, hembygdsrörelsen, bygdegårdsrörelsen, ungdomsrådet respektive LRF. Återstående sju ledamöter representerar de landsbygdskommuner, som vid kommunsammanslagningen 1971 slogs samman med Norrtälje stad och bildade Norrtälje kommun.

Väddö var en av dessa landsbygdskommuner. Föreningarna på Väddö har nu utsett Rune Karlsson till ordinarie ledamot av Landsbygdsrådet och Charlotta Dahlborn till hans ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för ett år i taget.

Om du har tankar och idéer när det gäller utvecklingen av landsbygden och då i första hand Väddöbygden, så är du välkommen att höra av dig till någon av de ovanstående via mail. Här följer deras adresser:

rune.n.karlsson@telia.com

charlotta.dahlborn@roslagenssparbank.se

ANNONS:

   VI TACKAR VÅRA SPONSORER: